{:pl}[overlay css=”background-color:#000000;opacity:0.4;”][section title=”Text Block Left on Image” id=”section5″ wide=true css_sm=”padding-bottom:8em;padding-top:8em;” typography_sm=”H1 {line-height: 55px;font-size: 55px;}” typography_xs=”H1 {line-height: 40px;font-size: 40px;}” css=”background-size:cover;background-position:center top;background-repeat:no-repeat;background-image:url(http://specspaw.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/e8054bec16f84b914f3d479614ccb5b8_ofirmie.jpg);background-attachment:scroll;position:relative;padding:12em 0px;” typography=”Text {line-height: 30.00000001px;font-size: 21px;color: #ffffff;text-align: center;}H1 {line-height: 77px;font-size: 70px;font-weight: 900;text-transform: uppercase;color: #ffffff;}”]
[animation name=”fadeIn” infinited=”false” event=”scrollloop” duration=”1000ms” delay=”300ms” _display=””][text tag=”h1″ css=”margin:0px;”]spełniamy oczekiwania naszych klientów[/text][/animation]

[fluid][html ]
[/html][/fluid]
[/section][/overlay]

[fluid][section title=”Two Columns Three Cells” id=”section4″ wide=true typography_sm=”H1 {line-height: 24px;font-size: 20px;}” typography=”Text {line-height: 27.2px;color: #333333;font-size: 16px;text-align: center;}H2 {line-height: 30px;font-size: 20px;letter-spacing: 1px;font-weight: 400;font-style: italic;}H1 {line-height: 45px;color: #000000;font-size: 30px;font-weight: 600;text-transform: uppercase;letter-spacing: 1px;}”]
[fluid_1][columns auto_height=1 vertical_align=”middle” add_margins=true css_sm=”height:70vh;” css_xs=”height:150vh;” css=”height:50vw;” spacing_css=”height:100%;margin:0px;padding:0px;”]
[column width_sm=”6″ css_md=”margin:2em;” css_sm=”margin:1em;” css_xs=”margin:1.5em;” css=”background-attachment:scroll;background-size:cover;margin:2em 5em;”]
[animation name=”fadeIn” infinited=”false” event=”scroll” duration=”1000ms” delay=”200ms” _display=””]
[image image=”http://specspaw.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/eb54895ff1e9095cb670ea1e59a6e3eb_1457722168_group.png” css=”width:70px;opacity:0.25;”][/image][/animation]

[animation name=”fadeIn” infinited=”false” event=”scroll” duration=”1000ms” delay=”300ms” _display=””][text tag=”h1″ css=”margin-bottom:0px;” typography=”Text {text-transform: none;}”]O firmie SpecSpaw[/text][/animation]

[animation name=”fadeIn” infinited=”false” event=”scroll” duration=”1000ms” delay=”400ms” _display=””][text tag=”h2″ css=”margin-top:0px;”]12 lat doświadczenia[/text][/animation]

[spacer css_sm=”height:20px;” css=”height:1em;”][/spacer]

[animation name=”fadeIn” infinited=”false” event=”scroll” duration=”1000ms” delay=”500ms” _display=””][text tag=”p” typography=”Text {text-align: left;}”]Firma Spec Spaw powstała w 2007 roku. Nasza działalność złożona jest z dwóch oddziałów mianowicie zajmujemy się wykonywaniem balustrad nierdzewnych oraz instalacji procesowych technologicznych. Przywiązujemy szczególną uwagę do jakości wykonywanych projektów.Wyprowadziliśmy zasady i procedury kontroli jakości, które pozwalają na realizację powierzonych zadań na najwyższym poziomie. Zaufanie, terminowość oraz produkty najwyższej jakości potwierdziliśmy realizując różne projekty.Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i profesjonalny sprzęt. Głównymi odbiorcami są osoby indywidualne jak i zakłady produkcyjne. Usługi realizujemy w oparciu o projekty własne lub propozycje klienta. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że firma Spec Spaw jest rzetelnym partnerem w biznesie. [/text][/animation]

[spacer css_sm=”height:20px;” css=”height:4em;”][/spacer]

[fluid_2][html ]

[/html][/fluid_2]
[/column]

[flex_column direction=”column” responsive=”xs”][column width_sm=”6″]
[layoutbox css_xs=”padding:4em;” css=”background-image:url(http://specspaw.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/950d45ebf558d4cc83cd98a71dc00a2d_firmaspecspaw3.jpg);background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-size:cover;”][/layoutbox]

[layoutbox css_xs=”padding:4em;” css=”background-image:url(http://specspaw.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/a21da00dff3f42a0e7ef321ba6eba9fc_firmaspecspaw2.jpg);background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:center center;background-size:cover;”][/layoutbox]

[/column][/flex_column]
[/columns][/fluid_1]

[fluid_1][html ]
[/html][/fluid_1]
[/section][/fluid]{:}{:en}[overlay css=”background-color:#000000;opacity:0.4;”][section title=”Text Block Left on Image” id=”section5″ wide=true css_sm=”padding-bottom:8em;padding-top:8em;” typography_sm=”H1 {line-height: 55px;font-size: 55px;}” typography_xs=”H1 {line-height: 40px;font-size: 40px;}” css=”background-size:cover;background-position:center top;background-repeat:no-repeat;background-image:url(http://specspaw.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/e8054bec16f84b914f3d479614ccb5b8_ofirmie.jpg);background-attachment:scroll;position:relative;padding:12em 0px;” typography=”Text {line-height: 30.00000001px;font-size: 21px;color: #ffffff;text-align: center;}H1 {line-height: 77px;font-size: 70px;font-weight: 900;text-transform: uppercase;color: #ffffff;}”]
[animation name=”fadeIn” infinited=”false” event=”scrollloop” duration=”1000ms” delay=”300ms” _display=””][text tag=”h1″ css=”margin:0px;”]WE MEET OUR CUSTOMERS’ EXPECTATIONS[/text][/animation]

[fluid][html ]
[/html][/fluid]
[/section][/overlay]

[fluid][section title=”Two Columns Three Cells” id=”section4″ wide=true typography_sm=”H1 {line-height: 24px;font-size: 20px;}” typography=”Text {line-height: 27.2px;color: #333333;font-size: 16px;text-align: center;}H2 {line-height: 30px;font-size: 20px;letter-spacing: 1px;font-weight: 400;font-style: italic;}H1 {line-height: 45px;color: #000000;font-size: 30px;font-weight: 600;text-transform: uppercase;letter-spacing: 1px;}”]
[fluid_1][columns auto_height=1 vertical_align=”middle” add_margins=true css_sm=”height:70vh;” css_xs=”height:150vh;” css=”height:50vw;” spacing_css=”height:100%;margin:0px;padding:0px;”]
[column width_sm=”6″ css_md=”margin:2em;” css_sm=”margin:1em;” css_xs=”margin:1.5em;” css=”background-attachment:scroll;background-size:cover;margin:2em 5em;”]
[animation name=”fadeIn” infinited=”false” event=”scroll” duration=”1000ms” delay=”200ms” _display=””]
[image image=”http://specspaw.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/eb54895ff1e9095cb670ea1e59a6e3eb_1457722168_group.png” css=”width:70px;opacity:0.25;”][/image][/animation]

[animation name=”fadeIn” infinited=”false” event=”scroll” duration=”1000ms” delay=”300ms” _display=””][text tag=”h1″ css=”margin-bottom:0px;” typography=”Text {text-transform: none;}”]ABOUT SpecSpaw[/text][/animation]

[animation name=”fadeIn” infinited=”false” event=”scroll” duration=”1000ms” delay=”400ms” _display=””][text tag=”h2″ css=”margin-top:0px;”]12 YEARS OF EXPERIENCE[/text][/animation]

[spacer css_sm=”height:20px;” css=”height:1em;”][/spacer]

[animation name=”fadeIn” infinited=”false” event=”scroll” duration=”1000ms” delay=”500ms” _display=””][text tag=”p” typography=”Text {text-align: left;}”]Spec Spaw was established in 2007. Our business operations include two sections – we produce stainless railings and technological process installations. We attach particular attention to the quality of manufactured products. We have introduced principles and quality control procedures that enable us to perform our tasks at the highest level. We have proven our trustworthiness, timelines and top quality products completing various kinds of projects. Our customers include both individual persons and manufacturing plants. We offer services based on our own projects or customers’ suggestions. Our long-standing experience makes Spec Spaw a reliable business partner.[/text][/animation]

[spacer css_sm=”height:20px;” css=”height:4em;”][/spacer]

[fluid_2][html ]

[/html][/fluid_2]
[/column]

[flex_column direction=”column” responsive=”xs”][column width_sm=”6″]
[layoutbox css_xs=”padding:4em;” css=”background-image:url(http://specspaw.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/950d45ebf558d4cc83cd98a71dc00a2d_firmaspecspaw3.jpg);background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-size:cover;”][/layoutbox]

[layoutbox css_xs=”padding:4em;” css=”background-image:url(http://specspaw.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/a21da00dff3f42a0e7ef321ba6eba9fc_firmaspecspaw2.jpg);background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:center center;background-size:cover;”][/layoutbox]

[/column][/flex_column]
[/columns][/fluid_1]

[fluid_1][html ]
[/html][/fluid_1]
[/section][/fluid]
{:}